Меню

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ№343

 

ПОЛОЖЕННЯ
про консульта
тивний пункт ДНЗ№ 343

1.Загальні положення

1.1.Це Положення регулює діяльність консультативний пункт дошкільного навчального закладу№ 343 (далі — консультаційна служба).

1.2.Консультаційну службу створено для надання психолого-педагогічної й соціальної допомоги батькам, педагогам.

1.3.Консультативний пункт є однією з форм взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною.

1.4.Консультативний пункт у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5.Консультативний пункт несе відповідальність у своїй діяльності перед батьками:

- за компетентність і професійний рівень педагогічних кадрів, які здійснюють консультаційну діяльність;

- за обгрунтованість і ефективність рекомендацій.

1.6.Консультаційна служба керується принципами:

- довіри;

- професійності;

- взаємоповаги;

- зацікавленості;

- оперативності;

- анонімності.

2.Основні завдання

2.1.Створити механізм взаємодії педагогів і батьків на основі просвітницької й корекційної діяльності фахівців дошкільного навчального закладу.

2.2.Сприяти підвищенню рівня батьківської компетентності у питаннях розвитку, виховання, і навчання дітей дошкільного віку.

2.3.Ознайомити батьків з основними засадами особистісно орієнтованого підходу до дітей.

2.4.Сприяти неупередженому розв’язанню проблем родинного виховання.

3.Основні напрями діяльності

3.1.Здійснення консультаційної допомоги батькам (законним представникам)  та педагогам  з проблем виховання дітей дошкільного віку.

3.2.Визначення й упровадження оптимальних форм і методів групової та індивідуальної роботи з батьками.

3.3.Розроблення й реалізація нетрадиційних форм взаємодії з батьками.

3.4.Надання рекомендацій зі створення умов у домашньому середовищі для повноцінного фізичного й психічного розвитку дітей.

4.Організація діяльності

4.1.Загальне керівництво і контроль за діяльністю консультативного пункту в дошкільному навчальному закладі здійснює його керівник.

4.2.Керівник дошкільного навчального закладу:

- призначає педагогічного працівника (здебільшого вихователя-методиста) відповідальним за здійснення безпосереднього керівництва психолого-педагогічною діяльністю консультаційної служби, координування й організації взаємодії педагогів дошкільного навчального закладу;

- розв’язує питання дислокації консультаційної служби та режиму її роботи;

- затверджує план роботи консультативного пункту.

4.3.Фахівці консультативного пункту звітують про свою роботу перед педагогічною радою дошкільного навчального закладу.

5.Кадрове забезпечення

5.1.До складу консультаційної служби входять такі фахівці: практичний психолог, соціальний педагог, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури, вихователі, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

 

Інші сайти

img img img img img img img img img img

Оцініть сайт

дуже добре
добре
піде й так
погано
гірше не буває

Розробка сайту- vbs.com.ua


Перехід вверх       
Рейтинг@Mail.ru Головна сторінка