Меню

 Положення про консультаційну службу "Телефон довіри" ДНЗ № 343

1.      Загальні положення

1.1. Дане положення регулює діяльність консультаційної служби ДНЗ № 343.

1.2. Консультаційна служба створена для надання психолого – педагогічної й соціальної допомоги батькам.

1.3. Консультаційна служба є однією з форм взаємодії ДНЗ з родиною.

1.4. Консультаційна служба у своїй діяльності керується нормативно – правовими документами, які регламентують діяльність ДНЗ № 343.

1.5. Консультаційна служба несе відповідальність у своїй діяльності перед батьками й адміністрацією:

- за компетентність і професійний рівень педагогічних кадрів, які здійснюють консультативну діяльність;

- за обґрунтованість і ефективність рекомендацій.

1.6 Консультаційна служба будується на принципах:

- створення довірчих відносин;

- взаємоповаги;

- зацікавленості консультантів;

- оперативності надання консультативної допомоги;

- анонімності – за бажанням батьків;

- якісної організації консультації.  

2.      Основні завдання

2.1. Створення механізму взаємодії педагогів і батьків на основі просвітницької, педагогічної діяльності фахівців ДНЗ № 343.

2.2. Сприяти підвищенню рівня батьківської компетентності в питаннях виховання, навчання й навчання дітей дошкільного віку.

2.3. Знайомити батьків із основними засадами особистісно орієнтованого підходу до виховання.

2.4. Сприяти неупередженому вирішенню питань.

3.      Основна діяльність

Основними напрямками діяльності консультаційної служби є:

3.1. Визначення й впровадження оптимальних форм і методів диференційованої групової й індивідуальної роботи з батьками.

3.2. Розробка й реалізація нетрадиційних форм взаємодії з батьками.

3.3. Здійснення консультаційної допомоги батькам (законним представникам) з проблем виховання дітей дошкільного віку.

3.4. Розробка рекомендацій зі створення умов у домашньому середовищі для повноцінного фізичного й психічного розвитку дітей.

4.      Організація діяльності

4.1. Загальний контроль за діяльністю консультаційною службою в ДНЗ № 343 здійснює завідуюча ДНЗ. Керівництво психолого-педагогічною діяльністю консультаційної служби, координацію й організацію взаємодії педагогів ДНЗ здійснює вихователь-методист.

4.2. Фахівці консультаційної служби звітують про свою роботу перед педагогічною радою дошкільного закладу.  

5       Кадрове забезпечення

5.1. До складу служби входять наступні фахівці: психолог, соціальний педагог, вихователь-методист, вихователі, які мають вищу кваліфікаційну категорію. 

Інші сайти

img img img img img img img img img img

Оцініть сайт

дуже добре
добре
піде й так
погано
гірше не буває

Розробка сайту- vbs.com.ua


Перехід вверх       
Рейтинг@Mail.ru Головна сторінка