Меню

  Обдарованість - це маленький паросток, ледь проклюнувся із землі і вимагає до себе величезної уваги. Необхідно пестити і плекати, доглядати за ним, зробити все необхідне, щоб він виріс і дав рясний плід.           В.О.Сухомлинський  

Визначень обдарованості  існує багато, один лише психологічний словник  дає  п'ять суперечливих формулювань:

1.Це своєрідне поєднання здібностей, що забезпечують успішне виконання діяльності.

2.Це загальні здібності, що обумовлюють широкі можливості людини,  своєрідність її діяльності.

3.Це розумовий потенціал або інтелект.

4.Це сукупність задатків, природних даних, характеристика ступеня вираженості і своєрідності природних  здібностей.

5.Це талановитість, наявність внутрішніх умов для видатних досягнень у діяльності.

Обдарованість - збіг 3 характеристик   інтелектуальних здібностей, що перевищують середній рівень, креативності та наполегливості.

Перелік важливих здібностей дитини, що потребують розвитку:

Пізнавальні здібності та навички

- володіння великим обсягом інформації;

- багатий словниковий запас;

- перенесення засвоєного на новий матеріал;

- встановлення причинно-наслідкових зв'язків;

- виявлення прихованих залежностей і зв'язків;

- вміння робити висновки: вміння помічати відмінності, використовувати альтернативні шляхи пошуку інформації;

- уміння міркувати, будувати гіпотезу, перевіряти їх на практиці;

- критичність мислення.

Творчі здібності - здатність ризикувати; дивергентное мислення; гнучкість у мисленні і діях; багата уява; здатність висловлювати оригінальні ідеї; швидкість мислення.

Особливості емоційної сфери - реалістична «Я» концепція; повага до інших; терпимість до особливостей інших людей; схильність до самоаналізу; готовність ділитися ідеями; відсутність нетерпимості в очікуванні винагороди; змагальність; почуття гумору; чуйність до аналізу моральних проблем.

Якості, необхідні педагогу для роботи з обдарованими дітьми:

• Бути доброзичливим, чуйним.

• Знати психологію обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

• Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

• Мати широке коло інтересів і вмінь.

• Бути готовим до виконання найрізноманітніших обов'язків, пов'язаних з навчанням обдарованих дітей.

• Мати живий і активний характер, мати почуття гумору.

Світовий досвід різних форм роботи, мають свої переваги та недоліки:

- спеціалізовані групи дітей з високим інтелектом, (ризики – завищена самооцінка, зверхність, ізоляція);

- спеціально розроблені методики і програми розвитку, навчання;

- індивідуальне високопрофесійне керівництво.

2013 - РІК  ДИТЯЧОЇ  ТВОРЧОСТІ

Ось такі  "Золоті  соняхи" створили  наші старші  дошкільнята, коли всі  разом  розглянули  неповторні репродукції народної майстрині 

Марії  Примаченко. 

Творчі дитячі роботи стали  відгадкою до загадки:

Вранці умивається  срібною  росою, 

до  сонця  повертається  своєю  головою.

   

Свої  враження після  читання  української  народної  казки "КОТИГОРОШКО"  юні творці втілили в аплікації, зобразивши   сміливого  хлопця-богатиря,  який врятував брата  і  сестру  від  лихого  змія.

"Як  почав  коваль  кувати, то  скував  таку  булаву, що  важко  з  кузні  винести. Узяв  Котигорошко  тую  булаву,  як  замахнувся,  як  кинув  угору,  то  через  двадцять  років  вона  тільки  на   землю  впала..."

 

Інші сайти

img img img img img img img img img img

Оцініть сайт

дуже добре
добре
піде й так
погано
гірше не буває

Розробка сайту- vbs.com.ua


Перехід вверх       
Рейтинг@Mail.ru Головна сторінка