Меню

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав.ДНЗ  № 343

___________
          (підпис)

ПОЛОЖЕННЯ

про  «ШКОЛУ БАТЬКІВСТВА» -    

клуб сучасних родин

 

 

1. Загальні

 

1.1.Положення про  родинний клуб  регулює взаємодію дошкільного навчального закладу з батьками (законними представниками) вихованців щодо розвитку, виховання і навчання дітей.

1.2.Клуб здійснює свою діяльність відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти, Статуту дошкільного навчального закладу, цього Положення.

1.3.Членами Клубу є спеціалісти дошкільного навчального закладу та батьки (законні представники) вихованців.

1.4.Основними принципами роботи Клубу є: добровільність, компетентність, дотримання педагогічної етики.

 

2. Мета і завдання Клубу

1.1.Мета Клубу — створення системи особистісно орієнтованої взаємодії дорослих з дітьми через організацію єдиного освітнього простору у дошкільному навчальному закладі і сім’ї;   формування у батьків педагогічної культури та свідомого батьківства.

2.1.Завданнями Клубу є:

2.2.1.Вивчати потреби батьків, створювати сприятливі умови для повноцінного спілкування (обмін думками, досвідом виховання) на заняттях Школи батьківства.

2.2.2.Ознайомити батьків з різними питаннями дошкільної педагогіки, вікової психології на конкретних прикладах, використовуючи різні форми роботи - лекторії, дискусії, ділові ігри, вправи, конкурси, свята.

2.2.3.Сприяти усвідомленню того, що сім’я на всіх етапах розвитку дитини потребує допомоги спеціалістів.

2.2.4.Залучати батьків до активної участі в житті дошкільного закладу, групи.

 

3. Основні напрями діяльності

3.1.Надання допомоги батькам вихованців в оволодінні медико-психолого-педагогічними знаннями.

3.2.Пропаганда позитивного досвіду сімейного виховання.

3.3.Підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків з питань розвитку, виховання і навчання дитини дошкільного віку.

3.4.Популяризація діяльності дошкільного навчального закладу серед місцевого населення.

 

4. Права та обов’язки членів Клубу

4.1.Батьки (законні представники) вихованців ДНЗ мають право:

4.1.1.Отримувати кваліфіковану консультативну та практичну допомогу з проблем розвитку, виховання і навчання дітей.

4.1.2.Висловлювати свою думку, побажання щодо удосконалення роботи ДНЗ.

4.1.3.Пропагувати власний досвід сімейного виховання.

4.2.Спеціалісти дошкільного навчального закладу мають право:

4.2.1.Вивчати і поширювати позитивний досвід сімейного виховання.

4.2.2.Вносити зміни і корективи до плану роботи Клубу залежно від потреб та інтересів батьків.

4.3.Батьки (законні представники) вихованців ДНЗ зобов’язані:

4.3.1.Сумлінно піклуватися про дітей та створювати умови для їх всебічного гармонійного розвитку у сім’ї.

4.3.2.Дотримуватися правил для батьків, що визначені Статутом дошкільного навчального закладу.

4.4.Спеціалісти дошкільного навчального закладу зобов’язані:

4.4.1.Організувати роботу Клубу відповідно до плану, затвердженого керівником дошкільного навчального закладу.

4.4.2.Надавати кваліфіковану консультативну та практичну допомогу батькам вихованців з проблем розвитку, виховання і навчання дітей.

 

5. Організація та умови роботи Клубу

5.1.Робота Клубу здійснюється на базі дошкільного навчального закладу.

5.2.Керівник Клубу практичний психолог.

5.3.Керівник Клубу виконує такі функції:

5.3.1.Складає план роботи Клубу.

5.3.2.Організовує діяльність Клубу.

5.3.3.Оформлює матеріали засідань.

5.3.4.Інформує членів Клубу про заплановані заходи.

5.4.Контроль за діяльністю Клубу здійснює керівник дошкільного навчального закладу.

5.5.Планування роботи Клубу базується на результатах опитування батьків (законних представників).

5.6.Результативність роботи Клубу і її ефективність обговорюється на підсумковому засіданні.

5.7.Основні форми організації роботи Клубу: лекторій, круглий стіл, тренінг, практикум, розв’язання проблемних педагогічних ситуацій, обговорення досвіду сімейного виховання, відеоперегляди поведінки дітей у дошкільному навчальному закладі та вдома з подальшим обговоренням.

5.8.Рішення Клубу для спеціалістів дошкільного навчального закладу та для батьків (законних представників) вихованців мають рекомендаційний характер.

5.9. Девіз Клубу

ВИХОВУВАТИ – ВІРИТИ В ДИТИНУ,В ЇЇ УСПІХ, В СВОЮ СПРАВУ!

5.10.Засідання Клубу проводиться за потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

5.11.Робота Клубу здійснюється згідно з річним планом роботи.

5.12.Після проведення кожного засідання оформлюються матеріали роботи Школи батьківства. 

Інші сайти

img img img img img img img img img img

Оцініть сайт

дуже добре
добре
піде й так
погано
гірше не буває

Розробка сайту- vbs.com.ua


Перехід вверх       
Рейтинг@Mail.ru Головна сторінка