Меню

 Ефективність  навчально-виховного процессу ДНЗ № 343

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи ДНЗ № 343 у 2017-2018 навчальному році,  досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив  у  новому 2018 – 2019 навчальному році  буде спрямовувати  свою діяльність на розв’язання  таких основних завдань:

  1. Розширення співпраці з батьками по удосконаленню фізкультурно - оздоровчої,  профілактичної  роботи з дошкільниками орієнтованої на соціально-особистісний розвиток дитини.
  1. Формування екологогічної свідомості дошкільників через проблемні ситуації та пошуково-дослідницьку діяльність на  «Екологічній   стежині».
  1. Розвиток внутрішнього потенціалу кожної дитини, формування її цілісного світогляду та збагачення ігрового досвіду засобами конструктора LEGO.

 

Згідно завдань 2017 – 2018 навчального року  робота  педагогів здійснювалася  за такими напрямками:

1. Удосконалення здоров’язбережувального середовища через забезпечення оптимального рухового режиму, проведення спеціальних профілактичних процедур (дихальна гімнастика, елементи пісочної терапії, музикотерапії, іонізація повітря, використання сольвих ламп).

2. Розширення співпраці з батьками по удосконаленню інформаційно- освітнього середовища ДНЗ, активізація використання ІКТ в роботі з дітьми, підтримка професійної майстерності педагогів.

 

Враховуючи аналіз освітньої і завдання Програми розвитку ДНЗ №343 на 2012-2017 роки, досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив  у  2016 – 2017 н.р.  буде спрямовувати  свою діяльність на розв’язання  таких основних завдань:

1.  Розширення педагогічного співробітництва з батьками щодо підвищення ефективності санітарно-просвітницьої роботи, організації оздоровленя дітей та профілактики туберкульозу.

2. Збагачення  музичної культури дітей через знайомство з творчістю композиторів різних епох, зразками класичної, сучасної, народної, національної музики.

 

3. Продовжити формувати основи патріотичних почуттів дошкільників шляхом інтеграції мовленнєвої та образотворчої  діяльності.

 

Колектив дошкільного закладу бере активну участь у житті району, міста. Вихователі систематично відвідують методичні об’єднання для педагогів району. Після  відвідування  методоб’єднань  педагоги  обговорюють з колегами, діляться  враженнями, під  час  оперативних  нарад переглядають  фото-матеріали  про  роботу  педагогів району.

 

 

 

Згідно завдань 2015 – 2016 навчального року  робота  педагогів здійснювалася  за такими напрямками:

1. Збереження здоров’я, підвищення опірності організму тубінфікованих дітей до несприятливих факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, забезпечення усвідомлення дошкільниками значення рухової  активності, загартування.

2. Формування основ національної свідомості дошкільників як джерела розвитку особистості дитини через співтворчість дітей, батьків, педагогів.

3.     Забезпечення  наступності  між дошкільною і початковою ланками освіти в формуванні математичної компетенції дітей. 

Педагогічний колектив ДНЗ - активний учасник заходів районного методичного кабінету, конкурсів різних рівнів. Педагоги, які закріплені за методичними об’єднаннями, школами, творчими групами активно працювали, ділилися з колегами  отриманою інформацією про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності закладу.

     Педагоги з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовують інноваційний досвід, альтернативні методики, технології, а саме:

- Використання  методу проекту в роботі з дітьми (всі педагоги);

- Розвивальний курс «Логіки світу» (вихователі старшої групи);

- Музейно-педагогічна  технологія (всі педагоги);

- Технологію розвитку творчої особистості (ТРВЗ) (всі педагоги)

 

Згідно завдань 2014 – 2015 навчального року  робота  педагогів здійснювалася  за такими напрямками:

1.  Організація  оздоровленя  та  активного  відпочинку  дітей  на  повітрі: взаємодія сім’ї  та  педагогів дошкільного закладу.

2. Створення розвивального простору в дошкільну закладі засобами міні- музеїв.

3. Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої  діяльності.

     Методична робота проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у 2014 - 2015 н.р. було проведено організаційну роботу з атестації педагогів. На високому рівні пройшли тижні пед.майстерності, які згідно результатів анкетування педагогів, залишаються найбільш ефективною формою роботи з вивчення діяльності педагогів.

  За результатами атестації:

-         Вихователь Бовтун.І.Д.  -підтверджено  звання «вихователь-методист»,  працює  над  темою «Створення розвивального середовища  в ДНЗ засобами міні-музею».

-         Вихователь Болховецька К.Я. - підтверджено «спеціаліст вищої категорії»,  працює  над  темою «Організація оздоровлення дітей на прогулянці».

-         Вихователь Мельник С.Г. - підтверджено  «спеціаліст І категорії»,    працює  над  темою «Впровадження музейно-педагогічної технології».

-         Вихователь Кузуб Т.В.  - підтверджено «спеціаліст І категорії»,  тема «Патріотичне виховання дошкільників засобами народознавства».

-         Вихователь Лучко Л.І.  - відповідає займаній посаді,  працює  над  темою «Український народний костюм».

На протязі навчального року проводились цікаві заходи: 

у жовтні було проведено «Осінній ярмарок на Покрову» солодощів, сувенірів за  участю батьків;

у вересні на «Фестиваль дитячої  поезії» вихователь Лучко Л.І. з Попрожук Поліною підготували вірш «Таємниці підводного світу» та ілюстрацію до поезії;

- у січні  «Веселі святкування на Василя й Маланки. Щедруємо! Колядуємо!»;

- в лютому тематична розвага «Стрітення. Зиму проваджаємо, Весну зустрічаємо!»

в березні «Весела Масляна з батьками»;

обладнані тематичні стенди "Безпеки дорожнього руху", "Тиждень української мови  та писемності", "Святий  Миколай", до "Шевченківських днів", Новорічних  та  Різдвяних  свят, Великодня, «Тижня безпеки дитини та ЦЗ», 9 травня.

- організовані конкурси: «Кращий куточок пішохода», «Україночки та козаки»,  «Різдвяні прикраси», «Краща  будівля  зі  снігу», «Писака  та  Великодня  атрибутика»,

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2014-2015 н.р, Програму розвитку ДНЗ №343 на 2012-2917 роки, досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив  у  2015 – 2016 н.р.  буде спрямовувати  свою діяльність на розв’язання основних завдань:

1. Збереження здоров’я, підвищення опірності організму тубінфікованих дітей до несприятливих факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, забезпечення усвідомлення дошкільниками значення екологічного виховання в системі оздоровлення.

2.  Формування основ національної свідомості дошкільників як джерела розвитку особистості дитини через співтворчість дітей, батьків, педагогів.

3. Забезпечення  наступності  між дошкільною і початковою ланками освіти в формуванні математичної компетенції дітей.

     

 Згідно завдань 2012 – 2013 навчального року  робота здійснювалася  за такими напрямками:

1.Удосконалення  інформаційно-комунікаційної  компетентності   педагогів ДНЗ. 

2.Формування  пізнавальної  активності  дошкільника в процесі  розгортання  проектно-тематичної  діяльності.

 3.Створення  сприятливих  умов  для  партнерської  взаємодії  педагогів  і  батьків  в  організації   безпечної  життєдіяльності  дошкільників.    

Протягом року методична робота проводилась таким чином, щоб сформувати та підвищити професійну компетентність педагогів.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у 2012 - 2013 н.р. було проведено організаційну роботу з атестації педагогів. Так високому рівні пройшли Тижні педмайстерності, які  залишаються  ефективною формою роботи з вивчення діяльності педагогів.

Педагоги з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовували інноваційні спеціалізовані програми, альтернативні методики та технології, а саме:

- Психолого-педагогічне проектування (всі педагоги ДНЗ);

- Розвивальний курс «Логіки світу» (вихователі старшої групи)

- Технологію розвитку творчої особистості (ТРВЗ) (всі педагоги);

В дошкільному закладі активно працює творча група  з найбільш досвідчених і теоретично підготовлених, талановитих  педагогів:  Погорєлова Л.І., Бовтун І.Д.,  Лучко Л.І., Кузуб Т.В., Шевцова К.В.        

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2012-2013 н.р, Програму розвитку ДНЗ №343 на 2012-2917 роки, досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив буде спрямовувати   свою діяльність у

2013-2014 н.р. на розв’язання основних завдань:

1. Створення умов для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційним технологіям, використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально – виховному процесі.   

2.Продовжити роботу зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя.

3.Об`єднати зусилля сім`ї та педагогів у вихованні працелюбності, відповідальності, організованості.

 

  Н А П Р Я М К И     А Н А Л І Т И К И    за  К.Крутій

Компонент

Д І А Г Н О С Т И К А

А Н А Л І З

К О Н Т Р О Л Ь

М О Н І Т О Р И Н Г

Визначення

 

З»ясування  перебігудид. процесу Визначення  результатів

Вивчення  стану, оцінка  результатів  вироблення  рекомендацій

Оцінка  стану  об»єкта  регулярна, своєчасна

Запобігання негат.результатам

Збір, зберігання, обробка інформації  про  систему     прогнозування  розвитку

Мета

 

Накопичення  стат. даних, їх  аналіз, виявлення  динаміки, тенденцій, прогнозування  розвитку

Вивчення, оцінка освітнього процесу, створення  цілісної  картини з різних даних      опрацювання  рекомендацій

Інформація  про  стан

Стимулювання  творчості

Попередження «-» тенденцій

Оцінка ступеня спрямованості  та причин відхилення фактич. результатів. Коригування, прогнозування  розвитку

Зміст

 

Фіксування результатів  за  певний  час

Вивчення  процесів розвитку Результативність. Якість

Виконання держав. Програм

та  Нормативних  актів

Відстеження розвитку, змін, що засвідчують появу нового стану об»єкта

Умови

 

Комплексність, системний аналіз, Динамічне вивчення результатів

Конкретність,об»єктивність

Обґрунтованість, масовість

Плановість, дієвість, систематичність,інтеграція

Об»активність, гуманістить

валідність (придатність)

Види

 

Початкова для постановки завдань   Узагальнення підсумків

Підсумковий, параметричний

Періодичний, одноразовий

Поточний, тематичний, комплексний

Оперативний стратегічний

Вибірковий - підсумковий

Етапи

 

Підготовчий-збір, спостер-ння

Практичний –реєстрація даних

Аналітичний - інтерпритація

Підготовчий-опис,причини

Аналіз – вироблення рекомендацій

Підготовчий-вивчення стану

Аналіз-оформлення результатів

Перевірка виконання вказівок

Підготовчий- мети, Практичний – тестування, Аналітичний –розробка пропозицій

Методи

 

Спостереження, бесіди, доручення, експеримент,аналіз

Аналіз, синтез, аналогія, групування, порівняння

Бесіда, вивчення документації, тестування знань, соціометрія

Статистичне обстеження,       експертне опитування, матем обробка, статистика

Учасники

 

Діти всіх груп

 

 

Адміністрація,рефлексивний вплив  та  розвиток

Здійснює одноосібно керівник, рідко підлеглі – самоконтроль  без  рефлексивного впливу

Всі суб»єкти освіт. процесу       педагоги, діти, батьки

Звітування

Протоколи діагностування

Система  рекомендацій

Довідка.  Наказ

План  моніторингу, Наказ

    

 

Інші сайти

img img img img img img img img img img

Оцініть сайт

дуже добре
добре
піде й так
погано
гірше не буває

Розробка сайту- vbs.com.ua


Перехід вверх       
Рейтинг@Mail.ru Головна сторінка