Меню

       Проектна модель організації  освітнього процесу ДНЗ
   Інтенсивний  розвиток  суспільного  життя, активізація  всіх  сфер  життя  вимагають  від  педагогів  обирати  ефективні  засоби  розвитку  на  основі  сучасних  методів  та  інтегрованих  технологій.  Один  із  перспективних  методів  дошкільної  освіти –   метод  проективної  діяльності,  який  розв»язує  проблему  пошуку  ефективних  педагогічних  впливів,  спрямованих  на  розвиток  культури  життєдіяльності  дитини,  підвищує  емоційну  наповнюваність  дитячого  життя (Тамара Піроженко «Особистість  дошкільника: перспективи  розвитку»).   Метод  проектів  дозволяє враховуючи  особистісно-орієнтований  підхід, творчо  й  інтерактивно  співпрацювати, підвищувати   самостійну  активність  дошкільника - індивідуальну, парну, підгрупову, яка  відбувається  протягом певного відрізка часу.  У  методі проектів мета досягається через детальну розробку проблеми, яка повинна завершитися  реальним,  практичним результатом, готовим до використання в житті.  Рішення проблеми передбачає, з одного боку, використання сукупності різних методів, засобів навчання, а з іншого, передбачає необхідність інтегрування знань, умінь застосовувати знання з різних галузей науки, техніки,  творчих областей.

   Для  підвищення  професійної  компетентності  педагогів-дошкільників  ми  розробили  систему  роботи  з  впровадження  в  освітній  процес  ДНЗ № 343  інноваційної  педагогічної  технології -  методу  проектів. На  початку заради  умілої  організації  інноваційної  проектної  діяльності було  проведено  дослідження  педагогічних  працівників  за  «Діагностичною  картою самооцінки здатності  до  інноваційної  діяльності»  та  організовано  анкетування «Виявлення  ставлення  педагогів  до  нововведень» («Метод  проектів  у  діяльності  дошкільного  закладу»,  укладач Л.А.Швайка).    

   Це  допомогло  нам  встановити  загальний  рівень  зацікавленості  працівників  в  реалізації  проектів, означити  та  обговорити  доцільні  

      «Вимоги  до  використання проектів в роботі  з  дошкільниками»:
 

-  Цікава  в  дослідницькому,  творчому  плані  проблема  проекту;

- Практична, теоретична, пізнавальна  значущість  результатів;

-  Самостійна  (групова, парна, індивідуальна)  діяльність дітей, дорослих;

- Структурування  змістовної  частини  проекту;

-   Використання  дослідницьких  методів:

 1) визначення  проблеми, похідних  завдань  дослідження (використання  методу "мозкової   атаки",  "круглого   столу");
 

 2) висунення  гіпотез  їх  вирішення;  

 3) обговорення  методів   дослідження (статистичних методів,  експериментальних, спостережень);  

 4) обговорення  способів  оформлення  кінцевих  результатів (презентацій, захисту, творчих  звітів,   переглядів).  

 5) збір,  систематизація,   аналіз   отриманих   даних;
 

 6) підведення   підсумків,   оформлення результатів,    їх  презентація;
 

 7) висновки,   висування   нових проблем   дослідження.

    Далі  організували  цикл   консультації  щодо  ознайомлення  педагогів  із  методом  проектів  у  ДНЗ -  прикладом «педагогіки  взаємодії, співробітництва  дорослого  з  дітьми».  Вихователі  провели  цілеспрямовану  просвітницьку  роботу   з  батьками  для  залучення  до  активної  співпраці.

ДО   ІСТОРІї   ПИТАННЯ

- Метод проектів  на поч. ХХ ст. в США  винайшли  педагоги Д.Дьюї ,В. Кільпатрик.

- Пропонували   навчати дітей на активній основі, через доцільну діяльність, співвідносячись з  особистим інтересом. 

- Важливо показати дітям їх  особисту зацікавленість у придбаних знаннях.  Для цього необхідна проблема, взята з реального життя.

- Проблема яка може  підказати  джерела  інформації,  направити   думку   у  потрібному напрямку  для   самостійного  пошуку.

- Метод   привернув увагу  радянських  педагогів  на  початку 20 ст. - Під  керівництвом  педагога С. Т. Шацького в 1905 р.  була  організована  група співробітників,  що  займалася   розробкою системи проектів.

- Втім, Постановою  ЦК ВКП / б    в 1931 року метод  проектів  був  засуджений  і   до недавнього часу  більше не робилися  вдалих  спроб  відродити цей  метод  у  практиці.


 

Інші сайти

img img img img img img img img img img

Оцініть сайт

дуже добре
добре
піде й так
погано
гірше не буває

Розробка сайту- vbs.com.ua


Перехід вверх       
Рейтинг@Mail.ru Головна сторінка