Меню

Портфоліо педагогів підготовлені до атестації

  

   

П О Р Т Ф О Л І О

педагогічного працівника ДНЗ № 343

1.Прізвище, ім’я, по-батькові  ___________________________

2.Рік  народження,  дата       ____________________________

3.Посада                                     ____________________________

4.Домашня адреса, телефон     __________________________

5.Освіта    ___________________________________________

6. Навчальний заклад, дата закінчення ___________________

7.Диплом, серія, номер ________________________________

8.Спеціальність за дипломом___________________________

9.Загальний стаж           _________________________________

10.Педагогічний стаж    __________________________________

11.Державні нагороди, звання ____________________________

12.Рік проходження курсів підвищення кваліфікації ____________

13.Рік та результати попередньої атестації ___________________

14.Результати педагогічної діяльності   

•  результати вивчення  навчальних програм, сформованості  компетентності з методик______________

• порівняльний аналіз діяльності пед.працівника за 3 роки на підставі вивчень, участі  в  конкурсах

15.Науково-методична діяльність  -  матеріали, що свідчать про професіоналізм:

• обґрунтування вибору  навчальної  програми і комплекту  методичної  літератури _________________

• обґрунтування вибору  актуальності  освітніх технологій_____________________________________

• використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі __________________

• робота в методичному об'єднанні, співпраця з районним методичним центром __________________

• участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах; участь в методичних тижнях ________________

• організація і проведення семінарів, «круглих столів», «майстер-класів» _________________________

• проведення наукових досліджень, розробка авторських програм _______________________________

• підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті _______________________________________

16.Позаосвітня діяльність:   

• список творчих робіт, рефератів навчально-дослідницьких робіт, проектів; _______________________

• сценарії заходів, фотографії,відеокасети заходів (виставки, наочні екскурсії, КВК, брейн-ринг)

• програми роботи  гуртків________________________________________________________________

17.Навчально-матеріальна база - обладнання робочого  місця, кабінету:

• список словників та іншої довідкової літератури_____________________________________________

• список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети) __________________________

• наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр, діапроектор)____

• наявність комп'ютера та комп'ютерних засобів освіти (програми віртуального експерименту,  мультимедійні підручники, презентації );  аудіо- і відео посібники _________________________________

• наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, прикладів рефератів і творів ___________

• показники якості  знань, умінь, навичок  дітей____________________________________________

Вивчення професійних якостей педагога

                                          Самооцінка  педагога  

Інформація  про  педагога

 

Знання дошкільної  педагогіки, психології

Знання  основ гігієни,  педіатрії

Знання, етики  естетики

Навички  проведення занять,  виховної роботи

П,і,Б

 

 

 

 

 

Освіта

Категорія

Звання

Р.Н.

Стаж

 

 

 

 

 

 

 

Особисті  якості 

В повній мірі

Достатньо

Не вистачає

1

Любов,  повага  до  дітей

 

 

 

2

Комунікативні  здібності

 

 

 

3

Тактовність, доброзичливість

 

 

 

4

Уміння  співчувати, емпатія

 

 

 

5

Рефлексія, уміння аналізувати  свою  діяльність

 

 

 

6

Організаторські  здібності

 

 

 

7

Відповідальність

 

 

 

8

Артистичні , творчі  здібності

 

 

 

9

Врівноваженість, емоційна  стабільність

 

 

 

10

Уважність, спостережливість

 

 

 

11

Ерудованість

 

 

 

12

Впевненість в собі, адекватність  самооцінки,  самосприйняття

 

 

 

13

Грамотна,  виразна  мова

 

 

 

14

Сприйняття  інновацій

 

 

 

Основні принципи атестації:

 загальність, системність, всебічність, колегіальність, гласність.           

 Тематика засідань атестаційної комісії

 Засідання І    __.09.20__р.

 1.      Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

 2.      Склад атестаційної комісії. Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії.

 3.      Розгляд заяв  педагогічних працівників про проходження позачергової атестації.

Засідання ІІ      __.10.20__р.

 1.      Складання графіка атестації педагогічних працівників.

 2.      Про завдання атестаційної комісії щодо вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, що атестуються.

 3.      Затвердження тематики творчих робіт вихователів, що атестуються.

 Засідання ІІІ   __.03.20__р.

 1.      Про результати вивчення роботи пе6дагогічних працівників, узагальнення професійної діяльності педагогів, які атестуються, підвищення їх фахового рівня та загальної культури, відповідність їх професіоналізму тій категорії, на яку претендує педагог.

 2.      Творчі звіти вихователів, що атестуються.

 Засідання ІV   ___.04.20__р.

 1.      Про підсумки атестації вихователів у навчальному році.

 2.      Прийняття рішень щодо встановлення кваліфікаційних категорій.

Завідуюча  здійснює  організацію  і  керівництво  атестаційною  та  курсовою перепідготовкою,  відповідно до «Положення про атестацію педагогічних працівників України»  під  час  якої  педагоги періодично проходять переатестацію, за результатами визначають їх відповідність посаді, встановлюють кваліфікаційну категорію, тарифний розряд, присвоюють звання, прий­мають рекомендації щодо матеріального та мораль­ного заохочення.

Керівник  аналізує  та  узагальнює  документацію

  1. Перспективний план атестації педагогічних працівників.
  2.  Наказ про створення атестаційної комісії.
  3. Заяви педагогічних працівників на позачергову атестацію.
  4. Графік проведення атестації.
  5. Протоколи засідань атестаційної комісії.
  6. Атестаційні листи. Витяг з протоколу засідання атестаційної комісії.
  7. Бюлетень для таємного голосування.
  8. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України.

Інші сайти

img img img img img img img img img img

Оцініть сайт

дуже добре
добре
піде й так
погано
гірше не буває

Розробка сайту- vbs.com.ua


Перехід вверх       
Рейтинг@Mail.ru Головна сторінка